اَبا اِباد

اَبا اِباد

درود،

اَبا اِباد هستم، پژوهشگر فیزیک نظری و متخصص عامه‌ فهم سازی علم. اینجا در مورد علم، فلسفه و محیط زیست می‌نویسم. گاه گداری چند بیت شعری نیز می‌سرایم، تحفه‌ای از برای یاران.

از همراهی‌تان بسیار خوشوقتم