اَبا اِباد

ریاضیات

ریاضیات علم ساختار، ترتیب و ارتباط است که از عمل‌های اساسی شمارش، اندازه‌گیری و توصیف شکل اشیاء، ایجاد شده است. ریاضیات با استدلال منطقی و محاسبات کمی سر و کار دارد و پیشرفت آن تا حد زیادی، از موضوعات انتزاعی و ایده‌آل آن، نشات می‌گیرد. از قرن هفدهم به بعد، ریاضیات به عنوان یک مکمل بسیار ضروری برای علوم فیزیکی و فناوری محسوب می‌شده است که در زمان‌های اخیر، نقش نسبتا مشابهی را در جنبه‌های کمی علوم زیستی نیز بر عهده گرفته است.


ادامه دارد…