اَبا اِباد

فراساختار، قسمت دوازدهم

در قسمت دوازدهم از برنامه‌ی فراساختار، میزبان سرکار خانم سارا تارخ بودم. خانم سارا تارخ معمار، مدرس یوگا و محقق عرصه‌ی فلسفه‌ی کاربردی هستند. ایشان مدتی‌ست فعالیت گفتمان‌سازی خود را با تمرکز به این سه حوزه آغاز کرده اند که تاکنون بسیار تاثیرگذار نیز واقع شده است. در این برنامه از ایشان دعوت کردیم تا پیرامون ارتباط سه حوزه‌ی معماری، فلسفه‌ی کاربردی و یوگا و همچنین تاثیر این سه بر یکدیگر، به بحث و گفتگو بپردازیم. گفتگویی عمیق و‌ معنادار که همواره جزو‌ اهداف برنامه‌ی فراساختار بوده است.

پیشاپیش از خانم سارا تارخ از بابت حضور در این برنامه و از استاد دی‌داد به خاطر راهنمایی‌هایشان در پیشبرد بهتر اهداف برنامه‌ی فراساختار کمال تشکر را دارم.

 

برنامه‌ی فراساختار

قسمت دوازدهم