اَبا اِباد

سری برنامه‌ی فراساختار، قسمت پنجم

در پنجمین قسمت از سری برنامه‌ی “فراساختار”، میزبان سپهر معتقد، معمار و فیلسوف عرصه‌ی معماری بودم. سپهر معتقد در کنار سابقه‌ی موفق در عرصه‌ی معماری، اکنون بر فلسفه‌ی معماری تمرکز داشته و در حال خلق گفتمانی جدید در این عرصه است، گفتمانی که اکنون دیگر شکل و شمایل یک جنبش در عرصه‌ی معماری فیلسوفانه و خردمندانه را به خود گرفته‌ است. در این برنامه، در موضوعات مختلفی همچون فلسفه‌ی معماری، نقش علم و تکنولوژی در معماری روز دنیا و تاثیرات هوش مصنوعی بر معماری، به بحث و تبادل نظر پرداختیم که در نوع خود، گفتگویی عمیق و معنادار است؛ همانگونه که همواره برقراری گفتگوهای عمیق و معنادار، ویژگی بارز برنامه‌ی فراساختار بوده است.

برنامه‌ی فراساختار

قسمت پنجم اَبا اِباد