اَبا اِباد

سری برنامه‌ی فراساختار، قسمت ششم

در ششمین قسمت از سری برنامهٔ فراساختار، میزبان علی درّی، مدیر کارخانهٔ اعتماد اپتیک و فیلسوف عرصهٔ مدیریت بودم. علی درّی با سابقهٔ مدیریتی درخشان در کارخانهٔ اعتماد اپتیک، اکنون از رهگذر تعریف سمت سازمانی مسئول ارشد فلسفه به دنبال به کارگیری فلسفه در مدیریت سازمان‌هاست و با شکل دهی گفتمان خود در این عرصه، تاکنون توانسته تاثیرات مهمی نیز بگذارد. در این برنامه، پیرامون نقش و تاثیر مسئول ارشد فلسفه در پیشرفت سازمان‌ها به بحث و گفتگو پرداختیم. گفتگویی عمیق و معنادار که همواره جزو اهداف برنامهٔ فراساختار بوده است. همچنین در بخش پایانی، از فیلسوف آلمانی،‌ سورن ای شوستر دعوت کردیم تا با ایشان و با کتابی که اخیرا در این زمینه نوشته‌اند و آقای علی درّی ترجمهٔ آن را آغازیده‌اند، بیشتر آشنا شویم. پیشاپیش از استاد دی‌داد، از بابت پیشنهاد برگزاری این برنامه و راهنمایی‌هایشان و از مهمانان برنامه، آقای علی درّی و آقای سورن ای شوستر، از بابت وقتی که در اختیارمان قرار دادند، بینهایت سپاسگزارم.

برنامه‌ی فراساختار

قسمت ششم اَبا اِباد