اَبا اِباد

قسمت هفتم از سری برنامه‌ٔ فراساختار

در هفتمین قسمت از سری برنامهٔ فراساختار، میزبان محمدعلی طایفی، فیلسوف عرصهٔ رهبری و مدیریت بودم. محمدعلی طایفی با داشتن سابقه‌ٔ طولانی و درخشان در مدیریت انواع تیم‌ها با تخصص‌های گوناگون، اکنون به دنبال این است تا از خلال به کارگیری فلسفه و گفتمان سازی در این حوزه، فصل جدیدی در عرصه‌ٔ مدیریت و رهبری بگشاید. در این برنامه، پیرامون نقش و تاثیر فلسفهٔ کاربردی در پیشرفت و توسعهٔ سازمان‌ها به بحث و گفتگو پرداختیم. گفتگویی عمیق و معنادار که همواره جزو اهداف برنامهٔ فراساختار بوده است. پیشاپیش از استاد دی‌داد، از بابت حمایت‌ها و راهنمایی‌هایشان سپاسگزارم.

برنامهٔ فراساختار

قسمت هفتم