اَبا اِباد

قسمت هشتم از سری برنامه‌ٔ فراساختار، بخش سوم

در قسمت هشتم از برنامه‌ی فراساختار، میزبان سورن ای. شوستر، فیلسوف آلمانی و نویسنده‌ی کتاب مسئول ارشد فلسفه بودم. این کتاب مشتمل بر هشت مصاحبه با هشت فیلسوف از سراسر جهان، پیرامون این سمت و نقش سازمانی جدید، می‌باشد. سورن ای‌. شوستر که اکنون به عنوان دستیار پژوهشی با انستیتو طراحی اقتصادی برلین همکاری دارد، در تلاش است تا در پژوهش‌های خود، تاثیرات مسئول ارشد فلسفه یا chief philosophy officer یا به اختصار cpo را بیشتر نشان دهد. اما این نقش جدید یعنی سی پی او، اولین بار در ایران توسط فیلسوف ایرانی، دی‌داد تعریف و تبیین شده و به طور رسمی وارد سازمان‌های ایران گردید. مفهومی که روز به روز توجه سازمان‌های بیشتری را به خود جلب می‌کند. در این برنامه، به بحث و گفتگو پیرامون سی پی او و تاثیرات آن پرداختیم. گفتگویی عمیق و‌ معنادار که همواره جزو‌اهداف برنامه‌ی فراساختار بوده است.

برنامه‌ی فراساختار

قسمت هشتم - بخش سه